Гендерна політика

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»