Яськівська сільська територіальна громада
Одеська область, Одеський район

Про питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Дата: 24.08.2022 11:47
Кількість переглядів: 2623

Фото без опису

Міністерством соціальної політики України проаналізовано звернення громадян України щодо механізму реалізації норм постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі” (далі  Порядок), зокрема, щодо:

форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі;

організацій, які проводять навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі;

порядку фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі;

прийому заяв фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі та осіб, які потребують надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, укладення договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основ, призначення компенсації тощо.

Варто   зазначити,    що    листами    Мінсоцполітики    від    02.12.2021

 20385/0/2-21/57, від 14.12.2021  21038/0/2-21/57 Нацcоцслужбі та обласним, Київській міській державним адміністраціям надавалися відповідні роз’яснення та завдання для забезпечення реалізації Порядку.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022  591

„Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р.  859 і від 6 жовтня 2021 р.  1040”, затверджено, зокрема, форми:

 

2

 

заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі;

договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі; акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Зважаючи на викладене, та з огляду на відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за створення умов для реалізації законодавчих прав громадян, у тому числі щодо призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, просимо провести широку інформаційно- роз’яснювальну роботу серед мешканців територіальних громад та навчання працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо реалізації Порядку, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 430 „Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності” (зі змінами); наказу Мінсоцполітики від 15.03.2021  131 „Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2021 за

 550/36172, тощо.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям про проведену роботу просимо повідомити Нацсоцслужбу до 25.08.2022.

Насоцслужбі про проведену роботу, вжиті заходи та узагальнену інформацію регіонів щодо проведення інформаційних кампаній просимо надати Мінсоцполітики до 01.09.2022.

 

Міністерство соціальної політики України у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”, повідомляє.

Вищезазначеною постановою:

затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (далі  Порядок);

внесено зміни до Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 430 (Офіційний вісник України, 2020 р.,  46, ст. 1472);

визнано таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 233 “Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян” (Офіційний вісник України, 2019 р.,

 26, ст. 905).

Організацію надання фізичними особами соціальних послуг з догляду на професійній основі, умовно можна розподілити на три етапи.

Перший. Підготовка та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності

Підстави: постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020  430

„Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності” (зі змінами);

Наказ Мінсоцполітики від 15.03.2021 № 131 „Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без

 

 

здійснення підприємницької діяльності”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.04.2021 за № 550/36172.

Хто має проходити навчання:

Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

Хто не зобов’язаний проходити навчання / перенавчання:

фізичні особи, які мають документ про медичну освіту (додається копія документа про медичну освіту).

Хто не проходить навчання, але складає іспит:

непрацююча фізична особа, яка протягом не менше ніж три місяці до дня звернення із заявою, передбаченою пунктом 6 цього Порядку, постійно надавала соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), і якій призначалася щомісячна компенсація;

фізична особа, яка є одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, що не працюють, одинокою матір’ю (одиноким батьком) незалежно від факту роботи, навчання, служби, фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років і якій призначено надбавку на догляд за такою дитиною;

фізична особа, яка є одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, яка постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка є хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, і якій призначено державну допомогу на таку дитину.

Хто здійснює навчання: республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб; громадські об’єднання, міжнародні неурядові організації, благодійні, релігійні організації, установи та організації, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення.

Для цього вищезазначені організації, які планують здійснювати навчання фізичних осіб, звертаються до структурних підрозділів з питань соціального

 

 

захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, районних у містах (у разі утворення), міських рад (далі – уповноважений орган) із заявою в довільній формі про можливість здійснення навчання.

У заяві зазначаються:

найменування організації;

місцезнаходження організації;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника організації;

контакти організації (номери телефонів, поштова та електронна адреси); контактні дані особи, яка здійснює запис на проходження навчання.

Відповідно до Типового положення про республіканський Автономної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 республіканський Автономної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб (далі  регіональний центр) є закладом, що проводить методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг, організовує навчання з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг.

Основними завданнями регіонального центру є, зокрема, проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім’ям та дітям.

Частиною 3 статті 13 Закону України „Про соціальні послуги” визначено, що до надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать підприємства, установи, організації, крім визначених частиною другою цієї статті, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності.

З огляду на зазначене, для організації навчання фізичних осіб, які бажають пройти підготовку та перепідготовку для надання соціальних послуг з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі просимо:

передбачити в обласному бюджеті кошти на запровадження в регіональному центрі програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності;

організувати проведення регіональними центрами підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які бажають надавати соціальні послуги з догляду. До проведення таких навчань рекомендуємо залучати викладачів медичних навчальних закладів, представників громадських, релігійних, благодійних організацій тощо;

надіслати регіональними центрами уповноваженим органам заяви про можливість здійснення навчання фізичних осіб, які бажають надавати соціальні послуги з догляду;

провести широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед осіб, які бажають пройти підготовку та перепідготовки для надання соціальних послуг з

 

 

догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі щодо можливості такого навчання у регіональних центах.

Про проведену роботу просимо поінформувати Нацсоцслужбу до 31.12.2021.

 

Другий. Звернення особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі

Підстави: Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021  1040.

Хто може звертатися за наданням соціальних послуг з догляду

Особи, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та є:

громадянами похилого віку; особами з інвалідністю;

невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;

дітьми з інвалідністю;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р.  1161 (Офіційний вісник України, 2019 р.,  9, ст. 306; 2020 р.,  12,

ст. 481).

Куди звертатися для організації надання соціальних послуг з догляду

Особа, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, звертається уповноваженого органу із заявою про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі.

До заяви додаються:

висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду, за формою, затвердженою МОЗ;

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ (за потреби);

 

 

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (за потреби);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників).

Також особа, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі у своїй заяві може зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.

 

З огляду на зазначене просимо провести визначення потреби в наданні соціальних послуг з догляду фізичними особами з урахуванням соціально- демографічної ситуації в територіальних громадах, кількості отримувачів державних допомог та компенсацій на догляд тощо, та надати інформацію про чисельність осіб, які потребують надання таких послуг (інформацію надати в розрізі категорій отримувачів соціальних послуг з догляду на професійній основі та територіальних громад).

Про проведену роботу поінформувати Нацсоцслужбу до 10.01.2022.

 

Третій. Організація надання фізичними особами соціальних послуг з догляду на професійній основі

Підстави: Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021  1040;

постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020  430 „Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності” (зі змінами);

Бюджетний кодекс України.

Кому призначається компенсація за догляд

Компенсація призначається і виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду і, які:

 

 

не перебувають у трудових відносинах; не є фізичними особами – підприємцями;

не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

не перебувають на обліку як безробітні.

Завдання уповноваженого органу

Уповноважений орган є відповідальним за організацію надання фізичними особами соціальних послуг з догляду на професійній основі.

Зокрема:

 1. прийом заяв від організацій, які планують здійснювати навчання фізичних осіб та ведення переліку організацій, які здійснюють навчання фізичних осіб;

 2. прийом заяв від фізичних осіб про включення до переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі та ведення такого переліку;

 3. надання фізичній особі переліку організацій, які здійснюють навчання фізичних осіб;

 4. прийом заяв про потребу в наданні соціальних послуг;

 5. вибір фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, яка міститься у переліку, якщо таку особу не зазначено у заяві особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі;

 6. прийом заяви про згоду надавати соціальні послуги;

 7. підготовка та укладення договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі. При визначенні кількості годин та заходів, які надаватимуться фізичною рекомендуємо застосовувати комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб та основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома визначені Державним стандартом соціальної послуги догляду вдома, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 13.11.2013

№ 760, зареєстрованим у Мін’юсті 22.11.2013 за № 1990/24522 (зі змінами). 8) призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі відповідно до поданих актів про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі;

 1. перерахування коштів на рахунок фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі на її особовий рахунок, відкритий в установі банку;

 2. контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Джерело фінансування компенсації за догляд

Згідно з підпунктом „а” пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України (далі  Кодекс) виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

 

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до статті 91 Кодексу до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема, на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Так, згідно з підпунктом „д” пункту 3 частини першої статті 91 Кодексу компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, можуть фінансуватися з усіх місцевих бюджетів.

 

З огляду на зазначене, з метою забезпечення призначення і виплати компенсації просимо:

провести роботу із сільськими, селищними, міськими радами щодо планування у місцевих бюджетах коштів на виплату компенсації за догляд;

розглянути питання щодо планування коштів на виплату компенсації за догляд в обласних бюджетах;

організувати роботу щодо прийому заяв про потребу в наданні соціальних послуг з догляду, про згоду надавати соціальні послуги та призначення компенсації за догляд;

провести широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед осіб, які потенційно можуть надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі. Варто врахувати, що у 2022 році буде припинено понад 27,6 тис осіб виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та понад 62,6 тис. осіб, які отримували щомісячну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996

 832 „Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”.

 

 

Міністерство соціальної політики України у зв’язку із надходженням численних запитів від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, обласних, Київського міського центрів соціальних служб щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”, повідомляє.

Вищезазначеною постановою:

затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (далі  Порядок);

внесено зміни до Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 430 (Офіційний вісник України, 2020 р.,  46, ст. 1472);

визнано таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р.  233 “Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян” (Офіційний вісник України, 2019 р.,  26, ст. 905).

 

Щодо фінансування компенсації за догляд фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства визначаються Бюджетним кодексом.

Згідно з підпунктом „а” пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України (далі  Кодекс) виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

 

 

 

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до статті 91 Кодексу до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема, на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Так, згідно з підпунктом „д” пункту 3 частини першої статті 91 Кодексу компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, можуть фінансуватися з усіх місцевих бюджетів.

Міністерством фінансів зазначено, що відповідно до Кодексу такі видатки здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, а їх фінансування належить до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, які забезпечуються шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування відповідних податків та зборів, інших ресурсів, необхідних для здійснення таких повноважень.

Із урахуванням викладеного забезпечення виплати компенсації має здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку.

 

Щодо форм документів, необхідних для призначення компенсації

Форми документів (заяв, договору, акту виконаних робіт) розроблено Мінсоцполітики та надіслано на погодження центральним органам виконавчої влади.

Також листом Мінсоцполітики від 02.12.2021  20385/0/2-21 надіслано обласним, Київській міській державним адміністраціям для пропозицій.

 

Щодо форми висновку про стан здоров’я особи, яка через порушення через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з   догляду (далі  висновок про стан здоров’я), за формою, затвердженою МОЗ.

Наказом МОЗ від 09.03.2021 № 407 затверджено форми первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються в закладах охорони здоров’я (зареєстровано в МЮ 15.04.2021 за № 510/36132, 511/36133, 512/36134).

Наразі, МОЗ підготовлено зміни до цього наказу, а саме до форми № 080-4/о та інструкції щодо її заповнення.

З огляду на зазначене, рекомендуємо при призначенні компенсації користуватися формою  080-4/о.

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до пункту 10 Порядку договір укладається на період, на який особа потребуватиме надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, але не більше ніж на строк, визначений у висновку про стан здоров’я.

Продовження строку дії договору здійснюється на підставі поданого висновку про стан здоров’я.

 

Щодо визначення фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.

 

 

Відповідно до пункту 5 Порядку під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особа або законний представник особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, використовуючи інформацію про фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, яка міститься у переліку, можуть зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Якщо у заяві про потребу в наданні соціальних послуг не зазначено прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі, уповноважений орган самостійно приймає рішення про вибір такої фізичної особи, використовуючи відомості з переліку.

Пунктом 6 Порядку визначається, що уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання поданої заяви про потребу в наданні соціальних послуг особи або законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, надсилає письмове повідомлення фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, про вибір такої особи до надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення подає до уповноваженого органу заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі - заява про згоду надавати соціальні послуги).

При визначенні такої особи рекомендуємо враховувати бажання фізичної особи надавати соціальні послуги з догляду, місцепроживання тощо.

 

Щодо категорій осіб, які можуть надавати соціальні послуги з догляду

Відповідно до пунктів 1, 2 Порядку компенсація призначається і виплачується призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду, які:

не перебувають у трудових відносинах; не є фізичними особами - підприємцями;

не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

не перебувають на обліку як безробітні.

Нормами Закону та Порядку не встановлено обмеження щодо наявності родинних зв’язків та працездатності / непрацездатності особи.

 

Щодо обмеження в призначенні компенсації

Пунктом 3 Порядку визначено, що компенсація не призначається:

 1. фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, особам, зазначеним у абзацах другому - шостому пункту 1 цього Порядку, якщо такі особи:

отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору;

 

 

отримують виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

 1. фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

 2. фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.

Крім того, Особи, які отримують соціальні послуги або виплати, визначені в підпункті 1 пункту 3, або особи, за яких фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, отримують виплати, зазначені в підпунктах 2 і 3 пункту 3 цього Порядку, за їх бажанням замість соціальних послуг чи виплат можуть отримувати соціальні послуги з догляду від фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до цього Порядку.

 

Щодо критеріїв оцінювання особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду та визначення орієнтованого часу надання послуги

При визначенні потреби в догляді рекомендуємо застосовувати наказ Мінсоцполітики від 13.11.2013  760, яким затверджено Державний стандарт догляду вдома, зареєстрований в Мін’юсті 22.11.2013 за  1990/24522 (зі змінами), зокрема, комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб (додаток 1)

Оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома (для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років) (додаток 7).

Також додатком 3 до цього Державного стандарту наведено основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, орієнтовний час для їх виконання.

 

Щодо програмного забезпечення призначення компенсації

Наразі ДП ІОЦ Мінсоцполітики проводить доопрацювання ПК „Соціальна громада” в частині:

ведення реєстру фізичних осіб, які надають соціальні послуги без здійснення підприємницької діяльності;

призначення і виплати компенсації.

 

Щодо сплати страхових внесків

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 850 внесено зміни до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р.

 178.

 

 

 

Щодо підготовки / перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду.

Порядком підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р.

№ 430 (далі – Порядок № 430) визначено, що фізичні особи, які мають документ про медичну освіту (додається копія документа про медичну освіту).

В Україні на сьогодні діє чотирьохрівнева система навчальних закладів, яка забезпечує якісне навчання з подальшим присвоєнням таких кваліфікаційних рівнів як молодший спеціаліст (2–3 роки), бакалавр (3–4 роки), спеціаліст (6 років) і магістр (1–2 роки).

Постановами Кабінету Міністрів України від 22.07.2015  645 „Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них”, від 09.09.2020 № 811 „Про документи про вищу освіту (наукові ступені)” визначено, зокрема перелік документів, які посвідчують наявність відповідної освіти у особи.

 

Щодо документу, який підтверджує проходження фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду підготовки / перепідготовки

Порядком  430 визначено, що після проходження навчання та/або складення іспиту в організації, яка здійснює навчання фізичних осіб, фізичні особи отримують довідку.

У довідці обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка проходила навчання та/або склала іспит;

найменування організації, що здійснювала таке навчання;

реквізити документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або її спеціальний статус (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);

дата проходження навчання/перенавчання.

Після отримання довідки про проходження навчання/перенавчання фізичні особи протягом п’яти робочих днів надсилають копію такої довідки до уповноваженого органу для включення такої особи до переліку.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора