Яськівська сільська територіальна громада
Одеська область, Одеський район

Щодо оцінки впливу на довкілля

Дата: 01.05.2024 15:31
Кількість переглядів: 52

Фото без опису

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля Дата: (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання) Реєстраційний номер 7389 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЦЛАХА" 39429354 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 65082, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК НЕКРАСОВА, будинок 6, офіс 1 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Планованою діяльністю передбачається промислова розробка ділянки балка Курудорова (блоки №№5, 13, 14, 15) Біляївського родовища на площі 33,69 га. Корисною копалиною є алювіальні піски та гравійно-піщана порода четвертинного віку. Також передбачається зміна цільового призначення земельних ділянок. Планований вид цільового призначення земель - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, для видобування корисних копалин. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планова діяльність належить до: - першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 15 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів); - другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до підпункту 3 пункту 2 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій статті 3) та зміна цільового призначення особливо цінних земель). Технічна альтернатива 1. Гірничо-геологічні умови родовища сприятливі для його розробки відкритим (кар’єрним) способом. Враховуючи поверхню кар’єрного поля, гірничо-геологічні умови залягання продуктивної товщі, потужність розкривних порід, продуктивність кар’єру і наявність виробленого простору - прийнята транспортна система розробки з паралельним переміщенням фронту робіт при тимчасовому зовнішньому та внутрішньому відвалоутворенні. При розробці родовища застосовується екскаваторний спосіб з допомогою бульдозеру. Частина корисної копалини, яка розташована нижче рівня ґрунтових вод може бути відпрацьована нижнім черпанням окремим підуступом. Технічна альтернатива 2. В якості технічної альтернативи розглядається розробка обводненої корисної копалини за допомогою землесосного снаряду із переміщенням їх на карти намиву для зневоднення і подальшим навантаженням на автосамоскиди для подальшої переробки. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Одеська обл. Одеський р-н На відстані близько 3,8 км на схід від села Яськи Одеського району Одеської обл. 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Яськівська сільська територіальна громада Одеського району Одеської області Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Одеська обл., Одеський р-н, , . В адміністративно-територіальному відношенні балка Курудорова (блоки №№5, 13, 14, 15) Біляївського родовища піску та гравійно-піщаної породи розташована в Одеському районі Одеської області на відстані близько 3,8 км на схід від села Яськи. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Одеська обл., Одеський р-н, , . У зв’язку з тим, що родовище розвідане, апробовано балансові запаси ДКЗ України (протокол від 30.03.2020 № 5077), визначені його межі в результаті геологічної розвідки, територіальна альтернатива не розглядається 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, села та області, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами, орендної плати за землю), поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення якісною будівельною сировиною, зайнятості місцевого населення. Крім того, провадження планованої діяльності сприятиме реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Загальний обсяг запасів на час надання спеціального дозволу від 21.11.2023№ 6761: - пісок: С1 (код класу 121) – 597 тис.м3; - гравійно-піщана порода: С1 (код класу 121) – 1788 тис.м3. Об’єм розкривних порід в кар’єрі – 643 тис.м3, у т.ч. ґрунтово-рослинний шар 33,3 тис.м3, порід пухкого розкриву (суглинок) – 489 тис.м.3, порід проміжного розкриву (глина) – 61 тис. м3. Річна продуктивність кар’єру становить 100 тис.м3 по гірничій масі гравійно-піщаної породи в щільному тілі на рік; по пісках верхнього шару приймається відповідно до терміну забезпечення запасами по піщано-гравійній суміші. При зазначеній продуктивності термін забезпечення Підприємства запасами становить понад 17 років. Видобуток корисної копалини виконуватимуть одним уступом висотою до 6,8 м по піску, двома уступами висотою до 6,0 м по ПГП, розкривні роботи проводитимуться одним підуступом до 0,5 м та одним-двома уступами висотою до 5 м. Переробка корисної копалини полягає в сортуванні (грохоченні) пісків та піщано-гравійної породи, що доставляється з кар’єру автосамоскидами ПДСУ-50 продуктивністю 50 м3/год. Встановлення пересувної мобільної установки планується розмістити на території земельного відводу підприємства. Алювіальні піски (верхній шар) четвертинного віку, відповідають вимогам таблиці А1 ДCТУ Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація», придатних для благоустрою рекультивації та планування. Гравійно-піщана порода (нижній шар) четвертинного віку, відповідає вимогам ДСТУ 9177-2:2022 «Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 2. Матеріали неукріплені»; гравій гравійної складової порід, придатний для використання в будівельних роботах та дорожньому будівництві відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови» для марки 1000 за міцністю, Ст-І – Ст-ІІ за стираністю та F25 – F-100 за морозостійкістю; пісок піщаної складової порід, придатний для благоустрою, рекультивації та планування відповідно до рекомендацій таблиці А.1 ДСТУ Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація». 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. - дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони, відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173; - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативних показників згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ДСП 173-96; - відпрацювання корисної копалини в межах затверджених запасів; - організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарногігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод. - дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - проведення постійного радіаційного контролю корисної копалини і готової продукції у відповідності до норм і вимог ДГН 6.6.1-6.5.001- 98 «Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», наказу МОЗ України від 02.02.2005 №54 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005); щодо технічної альтернативи 2. аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності, додатковим екологічним обмеженням є недопущення забруднення ґрунтів та підземних водоносних горизонтів забруднюючими речовинами (паливно-мастильними матеріалами). щодо територіальної альтернативи 1. - здійснення планованої діяльності в межах відведених, згідно чинного законодавства України, у користування земельних ділянок. щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Для належного захисту території розробку родовища необхідно виконувати з урахуванням таких основних вимог: - максимальне збереження ґрунтово-рослинного шару; - підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування гірничої маси; - виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, тощо) із врахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань; - дотримання технології, передбаченої проектом розробки та рекультивації родовища. щодо технічної альтернативи 2. - максимальне збереження ґрунтово-рослинного шару; - підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування гірничої маси; - виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, тощо) із врахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. щодо територіальної альтернативи 1. - влаштування по периметру ділянки системи нагірних канав для перехвату стічних атмосферних і талих поверхневих вод, запобігання заболочування прилеглої території; - обвалування породами розкриву кінцевого контуру кар’єру для недопущення падіння людей у вироблений простір. щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, шумове навантаження, утворення відходів, рослинний та тваринний світ. − клімат і мікроклімат: виділення парникових газів; − повітряне середовище: викиди від ДВЗ кар’єрної техніки та обладнання, пилоутворення під час виконання розкривних та видобувних робіт, пиління з відвалів розкривних порід (перші роки); викиди під час переробки (грохочення) сировини; − ґрунти та геологічне середовище: зняття ґрунтово-рослинного шару, утворення кар’єрної виїмки і відвалів розкривних порід; - водні ресурси: використання води на господарсько-побутові потреби працівників за рахунок привозної води; використання води на технологічні потреби за рахунок відстояних кар’єрних вод; прогнозований скид відстояних кар’єних вод у гідрографічну мережу; − управління з відходами: утворення побутових та виробничих відходів, внаслідок експлуатації кар’єрної техніки; − рослинний та тваринний світ: зміна існуючого стану біологічних та екологічних систем на площі проведення видобувних робіт; можливе занепокоєння для представників тваринного світу за рахунок створення додаткового шумового навантаження; − аварійні ситуації: родовище складене нетоксичними породами, прийняті відповідно до проекту розробки кути укосів фіксованих бортів кар’єру забезпечують їх довготривалу стійкість, у зв’язку з чим аварійні ситуації при розробці родовища зводяться до мінімуму. щодо технічної альтернативи 2. аналогічні технічній альтернативі 1, за винятком зміни впливу на земельні ресурси, оскільки необхідно збільшити відведення земельних ділянок для карт намиву, збільшується ризик забруднення водних ресурсів та ґрунтів ПММ. щодо територіальної альтернативи 1. аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 2. не розглядаються. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Перша категорія 15 Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом Кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового впливу, геологічне середовище та ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час розробки родовища. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається органами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) Дозвіл на спеціальне водокористування (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та зміну їх цільового призначення (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) Інші документи дозвільного характеру або інші акти у порядку передбаченому законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно п.9 с.9 Закону України ""Про оцінку впливу на довкілля) (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31- 50, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки - Грицак Олена Анатоліївна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора